Sklad chemikálií a odvedenie dažďových vôd z hospodárskeho dvora

Obstarávateľ
LÚČNICA, spol. s r.o.
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je prestavba časti objektu kotolne na sklad chemikálií ako aj odvedenie dažďových vôd z hospodárskeho dvora spoločnosti LÚČNICA, spol. s r.o. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Juraj Machata
lucnicasro@pobox.sk
Telefón
+421377882124
Adresa
LÚČNICA, spol. s r.o.
kancelária