Dvojrovinný angiografický prístroj - 1 ks

Obstarávateľ
Univerzitná nemocnica Martin
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka dvojrovinného angiografického prístroja - 1ks. Súčasťou dodávky bude doprava do UNM, inštalácia, uvedenie do prevádzky, spracovanie technologického projektu, zabezpečenie preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, bezplatné zaškolenie personálu, zabezpečenie záručného servisu, vyhlásenie uchádzača o schopnosti zabezpečiť aj pozáručný servis po dobu 10 rokov po uplynutí záručnej lehoty, servis s náhradnými dielmi , dopravnými nákladmi a všetkými ostatnými službami nevyhnutnými pre zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých zariadení.
CPV kód
Angiografické prístroje. (33111720)
Kontaktná osoba
Ľudmila Balková, Ing. Monika Klobušická
balkova@unm.sk
Telefón
+421434203126434203597
Adresa
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin