Obchodná akadémia Dolný Kubín – stavebné úpravy a zateplenie

Obstarávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Hodnota
469 993 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a dodatočné zateplenie objektov školy - časť pôvodnej budovy školy, časť prístavby a časť telocvične. Zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom je riešené izolantom EPS, sokle XPS rovnako pre všetky časti objektu. Stavebné úpravy v pôvodnej časti školy spočívajú v demontáži sendvičového závesného obvodového plášťa aj s konštrukciou (sklo, azbest), v domurovaní stĺpikov v oknách, v rekonštrukcii balkónov, v doteplení strechy izoláciou EPS 150S a v položení novej strešnej hdroizolačnej fólie, v realizácii okapového chodníka, vo výmena okien a dverí za plastové 5-komorový profil s izolačným dvojsklo U=1,1, v realizácii bleskozvodu a uzemnenia a vo výmene vykurovacích telies a s tým súvisiace práce. Stavebné úpravy v časti prístavby školy spočívajú v zateplení strechy krovu, v demontáži pôvodnej šindľovej krytiny, vo výmene laťovania a v položení novej krytiny z falcovaného plechu, v realizácii okapového chodníka a s tým súvisiace práce. V tejto časti sa okná nebudú vymieňať. Stavebné úpravy v časti telocvične pozostávajú z výmeny okien, výmeny polykarbonátových dosiek v kovovej konštrukcii svetlíkov, v demontáži pôvodnej šidľovej krytiny a položenie novej z falcovaného plechu, vo výmene laťovania a debnenia, zateplenia strechy a v realizácii okapového chodníka a s tým súvisiace práce.
CPV kód
Stavebné práce na objektoch stredných škôl. (45214220)
Kontaktná osoba
Ing. Viera Maslíková
obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefón
+421415032457
Adresa
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina