Spojená škola, Tvrdošín - stavebné úpravy výplní otvorov – III. etapa

Obstarávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Hodnota
170 859 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výmena pôvodných výplní otvorov na objektoch dielní, laboratórií a spojovacej chodby okien a vstupných dverí za nové plastové 5-komorový profil s izolačným dvojsklom U=1,1, výmena parapetov vnútorných aj vonkajších a s tým súvisiace stavebné úpravy.
CPV kód
Stavebné práce na objektoch stredných škôl. (45214220)
Kontaktná osoba
Ing. Viera Maslíková
obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefón
+421415032457
Adresa
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina