Vybudovanie kamerového systému v obci Holiare.

Obstarávateľ
Obec Holiare
Hodnota
97 240 €
Popis zákazky
Vybudovanie digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej častivrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ladislav Rácz
holiare@centrum.sk
Telefón
+421357780005
Adresa
Obec Holiare
Obec Holiare