Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Rašice

Obstarávateľ
Obec Rašice
Hodnota
108 760 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Aladár Miklós
rasice@post.sk
Telefón
+421905832621
Adresa
Obec Rašice
kancelária