Dodávka elektrickej energie.

Obstarávateľ
Mesto Vrútky
Hodnota
180 000 €
Popis zákazky
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie od 00.00 hod. dňa 01.05.2015 do 24.00 hod. dňa 30.04.2017 do jednotlivých odberných miest verejného obstarávateľa.
CPV kód
Elektrická energia. (09310000)
Kontaktná osoba
Mgr. Richard Hulej
richard.hulej@vrutky.sk
Telefón
+421434281393434281508
Adresa
Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 4, Vrútky