Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany

Obstarávateľ
Obec Margecany
Hodnota
107 756 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v obci Margecany za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie svetelných telies, zníženia prevádzkových nákladov, zvýšenia svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu: -Výmena 79 ks svietidiel-Doplnenie 25 ks svietidiel-Výmena 1 ks rozvádzača -Svietidlá musia byť regulovateľné pomocou astrohodín v nočných hodinách pre 100 /60 % príkonu-Kompletná výmena napájacieho vedenia, výložníkov, súvisiace stavebné práce
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Magda
jozef.magda@margecany.sk
Telefón
+421534799229
Adresa
Obec Margecany
Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany