Modernizácia verejného osvetlenia

Obstarávateľ
Obec Bojná
Hodnota
391 860 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania je modernizácia existujúceho verejného osvetlenia a s tým súvisiacich stavebnýchprác v Obci Bojná, s cieľom zvýšenia efektivity poskytovania verejného osvetlenia v Obci Bojná, zníženia spotreby elektrickej energie sústavy verejného osvetlenia, zvýšenia kvality poskytovaného verejného osvetlenia a zvýšenia spoľahlivosti sústavy verejného osvetlenia. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Švecová
svecova@visions.cc
Telefón
+421905434304
Adresa
Obec Bojná
Visions, s.r.o., Štefániková 23, 917 01 Trnava