PREVENCIA ŠKÔD NA LESNÝCH POZEMKOCH URBÁRU TERCHOVÁ

Obstarávateľ
Urbár Terchová Pozemkove spoločenstvo
Hodnota
1 042 311 €
Popis zákazky
V lesných pozemkoch Urbáru Terchová v katastrálnom území obce Terchová došlo roku 2014 k rozsiahlym povodňovým škodám. Predmetná stavba napomáha k odstránení týchto škôd a k prevencii pred ich opakovaním. Skladá sa z piatich samostatných lokalít na severných svahoch masívu Pupov v nadmorskej výške nad 900 m n.m. Stavba riešivýstavbu jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v týchto lesoch drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov), opevnenie eróznych rýh a ich odvodnenie kamennými drény na zmiernenie eróznych procesov. Stavebné práce sú rozdelené do 4 lokalít.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mária Šuleková, Mgr. Ľuboš Kakaš
mariasulekova@agenturavo.sk
Telefón
+421238104790
Adresa
Urbár Terchová Pozemkove spoločenstvo
VOLUMA s.r.o., Cesta na Senec 2/A, Shopping Palace 821 04 Bratislava