Rekonštrukcia lesných ciest v Madačke

Obstarávateľ
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Madačka
Hodnota
1 438 985 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia 4 poškodených približovacích lesných ciest v Madačke, ktoré tvoria ucelenú časť v rámci predmetnej stavby.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
JUDr. Viera Bystrianska
bystrianska.viera@gmail.com
Telefón
+421908903278
Adresa
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Madačka
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Madačka, Madačka 985 13