Rekonštrukcia protipožiarných lesných ciest v Harvelke

Obstarávateľ
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka
Hodnota
1 658 282 €
Popis zákazky
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Jozef Matejčík
jozef.matejcik@lesy.sk
Telefón
+421918396690
Adresa
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka
Nová Bystrica