Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany

Obstarávateľ
Obec Bystričany
Hodnota
239 217 €
Popis zákazky
Predmetom je rekonštrukcia jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v obci Bystričany. Zámerom projektu je splnenie technických noriem na osvetlenosť komunikácií, verejných priestranstiev, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia. V rámci zákazky sa dodá a namontuje celkovo 346 ks nových LED svietidiel. Ďalej sa dodajú a namontujú oceľové výložníky - 336 ks. Vymení sa káblové vzdušné vedenie v dĺžke 13,093 km. Vymeni sa 5 ks rozvádzačov vrátane komunikačných jednotiek pre spínanie a monitorovanie stavu VO do existujúcich rozvádzačov v počte 29 ks.. Zdemontujú a zlikvidujú sa staré svietidlá v potrebnom počte atď. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktorých prílohu tvorí aj Svetelno-technická štúdia.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Ing. Pavel Hulín
vo@evotrade.sk
Telefón
+421908772640
Adresa
Obec Bystričany
EVO Trade s.r.o., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava