Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kysta

Obstarávateľ
Obec Kysta
Hodnota
115 038 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kysta. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Mgr. Helena Borčíková , Ing. Ladislav Glitta
obeckysta@azet.sk
Telefón
+421566794412
Adresa
Obec Kysta
Obecný úrad Kysta , Kvetná 73 , 076 02 Kysta

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení.