Technológia spracovania hrozna a výroby vína

Obstarávateľ
J.F.A. Invest, s.r.o.
Hodnota
66 750 €
Popis zákazky
predmetom verejného obstarávania je technológia spracovania hrozna a výroby vína
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti. (42200000)
Kontaktná osoba
Mgr. Radoslav Štepanovský
radostepanovsky@gmail.com
Telefón
+421346646824
Adresa
J.F.A. Invest, s.r.o.
AGROMA s.r.o., Petroveská 1402/23, 909 01 Gbely