Technologia spracovania hrozna a vyroby vina

Obstarávateľ
ROD Skalica, a.s.
Hodnota
57 000 €
Popis zákazky
predmetom verejného obstarávania je technológia spracovania hrozna a výroby vína
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti. (42200000)
Kontaktná osoba
Mgr. Radoslav Štepanovský
stepanovsky.radoslav@agrogroup.sk
Telefón
+421346646824
Adresa
ROD Skalica, a.s.
Petroveská 1402/23