VVN Kráľová nad Váhom, TR 110/22 kV

Obstarávateľ
Západoslovenská distribučná, a.s.
Víťaz
SAG Elektrovod, a. s.
Hodnota
3 650 000 €
Popis zákazky
Zhotovenie diela, uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe VVN Kráľová nad Váhom,TR 110/22 kV
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce na rozvodniach. (45232220)
Kontaktná osoba
Erika Valacsay
erika.valacsay@zsdis.sk
Telefón
+421250612992
Adresa
Západoslovenská distribučná, a.s.
Tím verejného obstarávania

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Západoslovenská distribučná, a.s.

Obstarávania s predmetom Stavebné práce na rozvodniach.