Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Veľká Čausa

Obstarávateľ
Obec Veľká Čausa
Hodnota
310 961 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je obnova centra obce postihnutej povodňou. Súčasťou stavby budú nasledovné stavebné objekty:SO-01a Spevnené plochySO 01b Prvky drobnej architektúry + detské ihriskoSO 01c Verejné osvetlenieSO 01d Sadové úpravySO-02a Prístrešok pre odpad.hospodárstvo - prístrešokSO-02b Prístrešok pre odpad.hospodárstvo - spev.plochySO-03 Rekonštrukcia obecnej komunikácieSO-04 Premostenie Handlovky - pešia lávkaSO-05 Rekonštrukcia obecnej studneSO-06 Verejné osvetlenie obecnej komunikácieVšetky použité materiály pri výstavbe budú zodpovedať požadovanej kvalite a nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácií asfaltových krytov sa musia dodržať Technicko kvalitatívnej podmienky - Dodávka asfaltovýchzmesí nasledovne: Podľa TKP č. 6 Hutné asfaltové zmesi (1.6.2011) bod 10.2.
CPV kód
Stavebné práce na výstavbe ciest. (45233120)
Kontaktná osoba
Ing. Tomáš Klibáni
klibani@sqm.sk
Telefón
+421484144223
Adresa
Obec Veľká Čausa
SQM s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica