Vybudovanie kamerového systému v obci Klížska Nemá.

Obstarávateľ
Obec Klížska Nemá
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Vybudovanie digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej častivrátane úložiska pre archiváciu záznamov. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ing. Rozália Szalay
klizskanema@centrum.sk
Telefón
+421357795913
Adresa
Obec Klížska Nemá
Obecný úrad Kližská Nemá