Obnova verejného osvetlenia v obci Bošáca

Obstarávateľ
Obec Bošáca
Hodnota
136 648 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bošáca. Zámerom verejného obstarávateľa je v rámci modernizácie vybudovanie nového, moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia obce, ktoré bude v plnom rozsahu spĺnať požiadavky modernizácie technickej infraštruktúry a skvalitnenie úžitkových parametrov dotknutého územia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Bc. Mgr. Renáta Vidová
vidova@greentechnologies.sk
Telefón
+421346285782
Adresa
Obec Bošáca
Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.