Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Jarabá

Obstarávateľ
Obec Jarabá
Hodnota
113 620 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Juraj Pružinec
obecnyurad@jaraba.sk
Telefón
+421486195112
Adresa
Obec Jarabá
kancelária