Geodetické služby

Obstarávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Hodnota
123 600 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vyhotovenie: - geometrických plánov na oddelenie pozemku alebo stavby, ak právny stav je totožný s registrom C Katastra nehnuteľností - geometrických plánov na oddelenie pozemku alebo stavby, ak právny stav nie je totožný s registrom C Katastra nehnuteľností - geometrických plánov na vyznačenie vecných bremien na nehnuteľnostiach, stavbách a pozemkoch - vytýčenie hraníc pozemkov.
CPV kód
Katastrálne vymeriavanie. (71354300)
Kontaktná osoba
Ing. Alena Polakovičová
alena.polakovicova@minv.sk
Telefón
+421250944580
Adresa
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré Mesto