Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Šambron

Obstarávateľ
Obec Šambron
Hodnota
113 620 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Petrus
sambron@slnet.sk
Telefón
+421524323188
Adresa
Obec Šambron
Kancelária