Inštalácia bezpečnostného zariadenia v priestoroch objektu Palisády 29, Bratislava

Obstarávateľ
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Hodnota
76 796 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je úprava a rozšírenie existujúceho integrovaného bezpečnostného systému IBS, pozostávajúceho z podsystémov EZS, SKV, CCTV (na báze systémov Honeywell - MB Series, IQMA) pre riešené priestory. Výsledkom úpravy IBS budú dva samostatne ovládané a spravované podsystémy. Pre budúce modifikácie bezpečnostných systémov, ktoré môžu vyplynúť v súvislosti s prípadnými budúcimi dispozičnými zmenami, verejný obstarávateľ požaduje, aby boli nové bezpečnostné systémy inštalované v riešených priestoroch kompatibilné s jestvujúcim systémom na HW úrovni. Takto postavený systém umožní v budúcnosti flexibilné zmeny bez potreby výmeny, resp. dopĺňania komponentov. Zmeny budú riešiteľné jednoduchými presunmi prvkov IBS. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód
Inštalácia bezpečnostného zariadenia. (45233292)
Kontaktná osoba
Ing. Viktor Ferančík
ferancik@ssdz.sk
Telefón
+421259205739
Adresa
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., Palisády 31, 811 06 Bratislava