Obnoviteľný zdroj tepelnej energie renesančno-barokový kaštieľ Vyšný Kubín

Obstarávateľ
Kaštieľ Kubínyi s.r.o.
Hodnota
197 124 €
Popis zákazky
Projekt na vypracovanie ústredného vykurovania - obnoviteľného zdroja tepelnej energie renesančno-barokového kaštieľa vo Vyšnom Kubíne s moderných technológií šetrných ku životnému prostrediu
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom. (98000000)
Kontaktná osoba
Richard Fontány
fontany@sros.sk
Telefón
+421435862502
Adresa
Kaštieľ Kubínyi s.r.o.
Dolný Kubín