Rekonštrukcia hygienických zariadení – SOŠ lesnícka J.D. Matejovie Liptovský Hrádok

Obstarávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Hodnota
99 793 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia hygienických zariadení a stavebné úpravy na budove školy a internátu SOŠ lesníckej J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku. Bližší popis a špecifikácie sú v priloženej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na objektoch stredných škôl. (45214220)
Kontaktná osoba
Lokajová Iveta
obstaravanie@zilinska.sk
Telefón
+421415032414
Adresa
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina