Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty

Obstarávateľ
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Hodnota
200 000 €
Popis zákazky
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty pre Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., v sieti čerpacích staníc, ktoré umožňujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na palivové karty vydané uchádzačom, na celom území Slovenska. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie doplnkového sortimentu (olej, mazivá, autopotreby,....) pre prevádzku motorových vozidiel. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je bezplatné vystavenie palivových kariet, prostredníctvom, ktorých bude objednávateľ realizovať nákup pohonných hmôt.
CPV kód
Motorová nafta. (09134100)
Kontaktná osoba
Ing. Marian Povolný
obstaravanie@aomvsr.sk
Telefón
+421908747919
Adresa
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Sklabinská 20, Bratislava-Rača