Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Ďanová

Obstarávateľ
Obec Ďanová
Hodnota
108 760 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ing. Miroslav Ďanovský
danova@danova.sk
Telefón
+421434294184
Adresa
Obec Ďanová
kancelária