Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Oborín

Obstarávateľ
Obec Oborín
Hodnota
152 500 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Árpád Csuri
oborin@oborin.eu
Telefón
+421566281861
Adresa
Obec Oborín
kancelária