Reštaurátorské práce - Kláštor Benediktínov

Obstarávateľ
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Hodnota
172 500 €
Popis zákazky
Obstarávajú sa reštaurátorské práce architektonických a výtvarných súčastí národnej kultúrnej pamiatky "Kláštor benediktínov"
CPV kód
Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu. (45212350)
Kontaktná osoba
Mgr. Ing. Martin Štofko
nitra@kbs.sk
Telefón
+421377721747
Adresa
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Kancelárie Biskupského úradu, Nám. Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra