Klimatizácia v depozite zbierkových predmetov v Novom Meste nad Váhom

Obstarávateľ
Trenčianske múzeum v Trenčíne
Hodnota
65 721 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vybudovanie klimatizácie a elektroinštalácie v priestoroch Trenčianskeho múzea v Novom Meste nad Váhom.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Mikulová
mikulova@torvo.sk
Telefón
+421948569434
Adresa
Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mgr. Jana Mikulová, Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava