Rekonštrukcia a modernizácia výťahov v lôžkovej časti NsP a komplexná rekonštrukcia operačného sálu ORL vrátane technologického vybavenia

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Hodnota
333 051 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia výťahov lôžkovej časti nemocnice a obnova a stavebné úpravy ORL oddelenia .
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Mikulová
mikulova@torvo.sk
Telefón
+421948569434
Adresa
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Mgr. Jana Mikulová, Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava