"Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení" - Stredná umelecká škola

Obstarávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Hodnota
141 739 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia elektrických rozvodov pre elektrické zariadenia v priestoroch budovy Strednej umeleckej školy na Staničnej 8 v Trenčíne.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Mikulová
mikulova@torvo.sk
Telefón
+421948569434
Adresa
Trenčiansky samosprávny kraj
Mgr. Jana Mikulová, Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava