Anestetiká

Obstarávateľ
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Hodnota
20 835 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka anestetík pre potreby NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Anestetiká. (33661100)
Kontaktná osoba
Rudolf Scholtz
scholtz@hagy.sk
Telefón
+421524414111
Adresa
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Obstarávania s predmetom Anestetiká.