Rekonštrukcia LC Suchý potok

Obstarávateľ
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Hodnota
466 000 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia LC v zmysle projektovej dokumentácie. Dĺžka cesty 1240 m, konštrukčné zloženie zo štrkodrvy v hrúbke 500 mm. Na trase sú 3 mostné objekty.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Janka Javorská
jjavorska@lesytanap.sk
Telefón
+421524780360
Adresa
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica