Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií

Obstarávateľ
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Hodnota
65 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je stavebná úprava jestvujúcich komunikácií, ktoré budú spĺňať kvalitatívne požiadavky na bezpečnú premávku motorových vozidiel a chodcov na uliciach:1)SO 11 Koceľová časť od Bazovej ulice po Svätoplukovú2)SO 34 - Krasinského časť od Trnavskej cesty po Rozmarínovú ulicu
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Rôzne práce vrchnej stavby. (45233200)
Kontaktná osoba
Mgr. Alexandra Szökeová
ruzinov@ruzinov.sk; alexandra.szokeova@ruzinov.sk
Telefón
+421248284502
Adresa
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava