Rekonštrukcia LC Salatín - Kopa

Obstarávateľ
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Hodnota
47 300 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia LC v zmysle projektovej dokumentácie. Rozrušenie jestvujúcej vozovky do hrúbky 10 cm a navážka štrkodrvy so zhutnením v hrúbke 20 cm.Dĺžka cesty 1200 m
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Janka Javorská
jjavorska@lesytanap.sk
Telefón
+421524780360
Adresa
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica