Kortikosteroidy na systémové použitie

Obstarávateľ
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Hodnota
20 922 €
Popis zákazky
2.1Predmetom zákazky je dodávka kortikosteroidov na systémové použitie pre potreby NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Kortikosteroidy na systémové použitie. (33642200)
Kontaktná osoba
Rudolf Scholtz
scholtz@hagy.sk
Telefón
+421524414111
Adresa
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy