Oprava miestnej komunikácie – ulica Mierová

Obstarávateľ
Obec Lovinobaňa
Hodnota
54 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo uzatvorenie zmluvy o dielo Oprava miestnej komunikácie ulica Mierová.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Roman Mikušinec
roman.mikusinec@cvo.sk
Telefón
+421908934680
Adresa
Obec Lovinobaňa
CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica