Sklad chemikálií a odvedenie dažďových vôd z hosp. dvora LÚČNICA, spol. s r.o.

Obstarávateľ
LÚČNICA, spol. s r.o.
Hodnota
78 059 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je prestavba časti objektu kotolne na sklad chemikálií ako aj odvedenie dažďových vôd zhospodárskeho dvora spoločnosti LÚČNICA, spol. s r.o. Predmet zákazky sa delí na časti. Jedná sa o nasledovnéčasti:- Časť 1: SO 01 Sklad chemikálií- Časť 2: Odvedenie dažďových vôd z hospodárskeho dvora Lúčnica s.r.o.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Juraj Machata
lucnicasro@pobox.sk
Telefón
+421377882124
Adresa
LÚČNICA, spol. s r.o.
kancelária