Miešacie zariadenie pre pekárenský priemysel

Obstarávateľ
AMBROPEK, spol. s r.o.
Hodnota
590 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka systému miesenia a zrenia cesta pre výrobuhlbokozmrazených pekárenských výrobkov na báze prírodného kvasu. Dodané zariadeniamusia zabezpečiť priebežné miesenie, a tým priebežné spracovanie cesta na chlebovej linke.V rámci požadovaného systému treba zabezpečiť: miesenie vysokoapsorbčného cesta,manipuláciu cesta na miesto skladovania a k násypníku chlebovej linky, skladovanie cestapočas doby zrenia.
CPV kód
Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov. (42215000)
Kontaktná osoba
Ambrovics Andrea
ambrovics.andrea@ambropek.sk; laci@buslaci.sk
Telefón
+421917586512
Adresa
AMBROPEK, spol. s r.o.
Múzejná 6560 , 92901 Dunajská Streda