Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP

Obstarávateľ
Mesto Krompachy
Hodnota
361 483 €
Popis zákazky
Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Krompachy, v areáli nemocnice, v katastrálnom území Krompachy. Prístup kstavbe je zabezpečený jestvujúcimi vnútroarealovými spevnenými plochami napojenými na miestnu komunikáciu. Jedná sa o stavebné úpravy suterénu (1.PP) a 1.NP hlavného objektu - vnútorná zmena dispozície, nový vstup do objektu vrátane rampy pre imobilných, výťahová šachta, zateplenie celého objektu vrátane výmeny okien na celom objekte, oprava časti strešnej krytiny, bleskozvodu a klampiarskych výrobkov. V suteréne sú dispozične riešené priestory pre zázemie personálu (šatne, sprchy, umývarka, wc), kotolňa, technologická miestnosť (serverovňa) a skladové priestory. Na 1.NP sú navrhované 3 ambulancie: gastroenterologická, spoločná (interná, diabetologická, kardiologická) a pneumologická so samostatným vstupom a zázemím. V tejto etape sú riešené aj nové pripojenia inžinierskych sieti (voda, kanál, elektrika, plyn).
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody. (45215000)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Gardian
mpprofit.vo@gmail.com
Telefón
+421903765195
Adresa
Mesto Krompachy
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Mesto Krompachy

Obstarávania s predmetom Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody.