Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Ruská Voľa nad Popradom

Obstarávateľ
Obec Ruská Voľa nad Popradom
Hodnota
123 340 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Miroslav Tomčo
miroslavtomco@gmail.com
Telefón
+421524921851
Adresa
Obec Ruská Voľa nad Popradom
Kancelária