Rekonštrukcia Materskej školy Mojmírovce - stavebné práce

Obstarávateľ
Obec Mojmírovce
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom stavebných prác je adaptácia služobného bytu v pavilóne C na 1 triedu materskej školy pre 10 detí, ďalej rekonštrukcia dielne, ktorá bezprostredne susedí s učebňami jestvujúcej MŠ, na izolačku MŠ a rekonštrukcia malej telocvične (pavilón G), ktorá sa využíva v rámci MŠ na pohybové aktivity žiakov. Rekonštrukcia pavilónu C pozostáva zo zmeny dispozície v byte školníka vybúraním nenosných stien a zhotovením nových montovaných sadrokartónových priečok, výmeny okien za vstupné zasklené steny, z realizácie nových podláh podlahovým vykurovaním, novej elektroinštalácie a nových hygienických zariadení, súčasťou rekonštrukcie je aj vybudovanie nových vonkajších schodísk a rámp v miestach vstupov do priestorov materskej školy a prestrešenie vonkajšej komunikácie z nových priestorov do priestorov súčasnej materskej školy.Rekonštrukcia pavilónu G je zameraná na zlepšenie energetickej efektívnosti. Pozostáva z výmeny okien v priestoroch šatní a malej telocvične a zo zateplenia strechy nad malou telocvičňou.
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov škôl. (45214200)
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Palka
starosta@mojmirovce.sk
Telefón
+421377798101
Adresa
Obec Mojmírovce
Obec Mojmírovce, Námestie Sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce