Nákup technologického vybavenia zberného dvora

Obstarávateľ
Obec Zemplínske Jastrabie
Víťaz
SOME SLOVAKIA, s.r.o.
Hodnota
269 400 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je:1. Veľkokapacitný otvorený kontajner kovový, objem 10m3, 3ks2. Štiepkovač, 1ks3. Miešač biomasy (biorezací voz), 1ks4. Traktor s nakladacou vidlicou, 1ks5. Tandemový príves, 1ks6. Kalové čerpadlo, 1ks
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky. (34928480)
Kontaktná osoba
Ing. Ivana Hodošiová
hodosiova@foreuro.sk
Telefón
+421263531231
Adresa
Obec Zemplínske Jastrabie
For - Euro consulting, s.r.o.