Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.

Obstarávateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Víťaz
DATALAN, a.s.
Hodnota
508 711 €
Popis zákazky
Nákup výpočtovej tehcniky na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pre priamo riadené organizácie v pôsobnosti ministerstva, pre priame potreby zamestnancov predmetných ištitúcií, ako aj pre potreby jednotlivých operačných programov. Predmet rámcovej dohody bude financovaný z nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Výskum a vývoj a zo štátneho rozpočtu.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Prenosné počítače. (30213100)
Kontaktná osoba
Mgr. Štefan Bachár
stefan.bachar@minedu.sk
Telefón
+421259374480
Adresa
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1