Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Sačurov

Obstarávateľ
Obec Sačurov
Hodnota
275 062 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Sačurov.Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Peter Barát , Ing. Ladislav Glitta
ousacurov@slovanet.sk
Telefón
+421574497277
Adresa
Obec Sačurov
Obecný úrad Sačurov , Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov