Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 pre SZŠ Trenčín

Obstarávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Hodnota
289 000 €
Popis zákazky
Predmetom zálazky je rekonštrukcia budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14 v Trenčíne. Podrobný popis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na objektoch stredných škôl. (45214220)
Kontaktná osoba
Ing.Stanislav Rízek
rizek@externeobstaravanie.sk
Telefón
+421911733111
Adresa
Trenčiansky samosprávny kraj
Externé obstarávanie s.r.o., Hotel Inka, Vl.Clementisa 13, 917 01 Trnava