Výstavba dopravnej infraštruktúry v k.ú. Obce Andovce

Obstarávateľ
Obec Andovce
Hodnota
431 910 €
Popis zákazky
Podrobnosti sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mária Czuczor
ocuandovce@konfer.sk
Telefón
+421356483101356483165
Adresa
Obec Andovce
Andovce