Rekonštrukcia budovy školy SOŠ T. Vansovej v Prievidzi" - rekonštrukcia strechy (vrátane zateplenia), prestavba šatní na učebne a výmena okien

Obstarávateľ
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
Hodnota
233 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy školy na ul. T.Vansovej v Prievidzi. Podrobný popis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na objektoch stredných škôl. (45214220)
Kontaktná osoba
Ing.Stanislav Rízek
rizek@externeobstaravanie.sk
Telefón
+421911733111
Adresa
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
Externé obstarávanie s.r.o., Hotel Inka, Vl.Clementisa 13, 917 01 Trnava

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza

Obstarávania s predmetom Stavebné práce na objektoch stredných škôl.